Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

in-Training

in-Visie leert je ‘zien’. Zien als in: observeren, identificeren, begrijpen, beseffen, beoordelen, beleven en in de gaten hebben. En ook gezien worden, als in: herkend en erkend, ontdekt, beleefd, gewaardeerd, rekening houdend met en visueel gemaakt. in-Training gebeurt dit probleem- en praktijkgestuurd in een project bijvoorbeeld en in werkbijeenkomsten, en ook ‘klassikaal’ in trainingsdagen met een meer vooraf bepaald programma. Vernieuw je kijk, kijk met nieuwe ogen naar de wereld.

in-Visie biedt inhouse trainingen aan organisaties, besturen, afdelingen, teams en projectgroepen. En ook aan functiegroepen als strategen, beleidsadviseurs, innovators en probleemoplossers met behoeften als:

 • Maar hoe dan?
 • Ik wil meer handvatten om tactisch en strategisch advies te kunnen geven.
 • Hoe breng je verschillende partijen en belangen bij elkaar?
 • We willen meer de mensen bij besluitvorming betrekken.
 • Hoe kan ik beter adviseren in organisatorische vraagstukken?
 • Meer gestructureerd werken aan problemen en onderliggende oorzaken begrijpen.
 • Betere Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming bij burgerparticipatie.
 • Wat is het plan en wat is het alternatief, welke impact hebben deze scenario’s?
 • Hoe kunnen we ons team professionaliseren?

Unieke materialen op basis van onderzoek
in-Visie heeft in diverse onderzoeksgroepen, onderzoeksprojecten en opdrachten een veelheid aan methoden, modellen en technieken ontwikkeld die passen bij hedendaagse problemen, uitdagingen en omgevingen. in-Publicaties is een aantal hiervan vastgelegd en beschikbaar gemaakt. Daarnaast put in-Visie uit kennis en ervaring op gebieden als democratie, organisatiekunde, bedrijfskunde, ICT, digitalisering, marketing en communicatie, onderwijs, zorg, overheid, ondernemen, strategie, enz. En uiteraard uit partnerschappen die aanvullen, overlappen en inspireren.

Probleemoplossend, actiegericht, direct voordeel
Kies een actuele of toekomstgerichte uitdaging. Hierdoor heb je direct praktisch voordeel en kun je iets leren uit de situatie. Bijvoorbeeld wanneer je wilt professionaliseren op het gebied van strategie, je een nieuwe digitale strategie wilt ontwikkelen, of als je een nieuwe uitdaging in een team of project wilt aanpakken. We zijn ervaren in het werken met gevoelige zaken, zoals geheimhouding of impactvolle situaties, en houden hier rekening mee in onze methoden en technieken. Door samen te werken met collega’s, partners en andere betrokken partijen, kun je leren en groeien. Dus stap in een visie, het idee of casus, gebruik de modellen en methoden, onderzoek en ontdek wat werkt.

in-Visie biedt de volgende trainingen

inhouse, maatwerk, (interdisciplinaire) groepen, actief en participatief, probleemoplossend

 • Training strategie en ontwerpen

  Hoe ga je om met veranderingen, onzekerheid, complexiteit en onduidelijkheid? Hoe organiseer je besluitvorming met veel partijen en belangen? Hoe doe je dit interdisciplinair?

  lees meer

 • Training de mens centraal

  Wat hebben je klanten, cliënten, patiënten of doelgroepen nodig? En hoe vertaal je dit in jouw eigen omgeving naar concrete producten en diensten? Hoe zorg je ervoor dat veranderingen afgestemd blijven op jouw mensen en vice versa?

  Lees meer

 • Training Scenario’s, in-de-box & out-of-the-box

  De verbeelding is een belangrijk instrument in de ontwikkeling van visie, strategie en uitvoerend vermogen. Hoe kun je effectief omgaan met dilemma’s, keuzes en vraagstukken met een onzekere toekomst?

  Lees meer

Training strategie en ontwerpen

Het is steeds belangrijker geworden om beter om te kunnen gaan met veranderingen, onzekerheid, complexiteit en onduidelijkheid. Ontwerpvaardigheden kunnen hierbij helpen, zowel op organisatie- als project- en programmaniveau. Er zijn specifieke strategieën voor productontwikkeling, ICT en digitalisering, communicatie en organisatie. Een ontwerpaanpak is ideaal om praktische antwoorden te vinden op toekomstgerichte vragen. Je leert hoe je de verschillen tussen niveaus, belanghebbenden en behoeften overbrugt en hoe je omgaat met ontwikkelingen en invloeden van buiten en binnen. Een goede strategie helpt je rechtstreeks naar je doel of helpt je te navigeren bij uitdagende situaties.

In deze training krijg je meer begrip van:

 • Wat is strategie (in jouw specifieke situatie)?
 • Begin met het eind in gedachten en kijk terug vanuit de toekomst.
 • Hoe bepaalt je mindset (o.a. manieren van denken) de effectiviteit van het resultaat?
 • Wat is een ontwerpaanpak?
 • Hoe ziet een ontwerpproces en een ontwerpsessie eruit?
 • De van-via-naar-routeplanner
 • Hoe krijg je inzicht in hoe de mensen en dingen gerelateerd zijn aan elkaar (netwerken en taxonomieën)
 • Hoe ga je om met invloeden, trends, ontwikkelingen en (onvoorziene) gebeurtenissen?
 • Het belang van beeldvorming en visualisering
 • De verbinding maken tussen bestuur, besluitvorming en uitvoering.
 • Hoe ga je om met invloeden, trends, ontwikkelingen en (onvoorziene) gebeurtenissen?

De training wordt met 1 of 2 trainers gegeven, afhankelijk van de behoeften, de casuïstiek, het onderwerp en de gekozen werkvormen. Er wordt in groepen van 8 tot 12 personen gewerkt, en afhankelijk van het startniveau kan dit in een 1, 2, 3, of meerdaagse training worden gegeven. Voor grotere of kleinere groepen worden op maat aanpassingen aan het programma en de werkvormen gemaakt.


Training de mens centraal

Het is belangrijk dat je klanten, patiënten of doelgroepen gemakkelijk toegang hebben tot je informatie, producten, diensten, organisatie en systemen. Dit moet een goed geolied geheel zijn. Maar hoe bereik je dit? Het centraal stellen van de mens is een uitdaging, zowel voor ontwerpers als niet-ontwerpers. We besteden veel tijd (onbewust) aan het begrijpen van hoe anderen denken, voelen en handelen bijvoorbeeld in onze familie, vrienden- of werkomgeving. En op basis van onze waarnemingen en ervaringen reageren we, maken we beslissingen, etc. En we leren bijvoorbeeld van een (negatieve) reactie van de ander. Hoe bekijk je dit op een gestructureerde manier voor specifieke personen of doelgroepen en hoe vertaal je dit naar je producten/diensten, werk en werkomgeving. Hoe hou je dit overzichtelijk bij, bijvoorbeeld in een organisatieschema?

In deze training krijg je meer begrip van:

 • de mens en mindset (ideeën, aannames, overtuigingen, denkwijzen; de instelling waarmee een probleem of vraagstuk wordt benaderd)
 • relaties tussen mensen, mens en organisatie, organisaties, mens en product, etc.
 • design, ontwerpen en design thinking
 • behoeften inventariseren en vastleggen in een ontwerp (en wat er fout kan gaan door biases)
 • je ontwerp of product/dienst testen
 • de afstemming in je organisatie met behulp van de Service & Organisatie Design Tabel
 • jezelf, de ander, de groep en het grotere geheel

De training wordt verzorgd door één trainer, die een casus uit de groep zal gebruiken waarbij verschillende mensen (interdisciplinair of multidisciplinair) hieraan samenwerken. Het programma kan zowel praktijkgericht (in een werkproject) als in een klassiekere opzet (klassikaal) worden aangeboden, afhankelijk van het doel, de doelgroep en de specifieke behoeften. Dit kan in twee of meer workshops gegeven worden, of in een ontwerptraject met meerdere ontwerpsessies. De trainer deelt kennis over ontwerpsessies en leidt de deelnemers na afloop in hoe ze zelf ontwerpsessies kunnen leiden en geeft feedback aan sessieleiders.


Scenario’s, in-de-box & out-of-the-box

Tijdens je werk heb je contact met verschillende mensen, bijvoorbeeld om problemen op te lossen, een nieuwe visie en strategie te ontwikkelen of om iets te implementeren. Hierbij kom je waarschijnlijk voor dilemma’s, keuzes en vraagstukken te staan met een onzekere toekomst. Hoe bepaal je de impact, het risico en de (on)mogelijkheid? Of je bent op zoek naar nieuwe inzichten, inspiratie en verbetering. Hoe identificeer je snel de rode draad in een gesprek of vraagstuk, hoe ontwikkel je nieuwe ideeën en inzichten en wat gebeurt er als je een scenario in de praktijk uitvoert?

In deze training krijg je meer begrip van:

 • Hoe herken je dilemma’s, keuzes en patronen in vraagstukken?
 • Hoe ontwikkel je scenario’s?
 • Begrijpen hoe het zou kunnen uitwerken in-de-box
 • out-of the-box creatief en kritisch denken
 • Een scenario schrijven, verbeelden of schematisch weergeven
 • Scenario’s toepassen

De training wordt verzorgd door één trainer, die een casus uit de groep zal gebruiken waarbij verschillende mensen (interdisciplinair of multidisciplinair) hieraan samenwerken. De training kan werkenderwijs of in een meer klassieke (klassikale) vorm worden gegeven. Afhankelijk van het doel, de doelgroep en de behoeften wordt dit in 2 of meerdere workshops gegeven. De trainer brengt tevens kennis en ervaring in met betrekking tot strategievorming, markt- en trendanalyse, business analyse, ontwerpen, en actuele inzichten.

Een aantrekkelijke werkvorm die hierin verwerkt kan worden is die van regietheater. Er zijn dan twee acteurs die inhoudelijk kundig zijn én verschillende scenario’s ter plekke improviseren. Zo krijg je snel inzicht in hoe een scenario in de praktijk zou kunnen uitwerken.


De trainingen zijn gebaseerd op:

 • een concrete situatie of casus die om nieuwe inzichten vraagt
 • actieve deelname
 • ophalen en delen van kennis in de groep
 • zelfstudie en onderzoek
 • reflectie, evaluatie en dialoog

In de trainingen van in-Visie krijg je nieuwe perspectieven aangereikt om jouw potentieel en dat van anderen en je omgeving te zien. in-Visie werkt samen met deelnemers aan vooruitinzichten: omdat je vooruit kijkt en de inzichten je vooruit helpen. Een manier van werken en trainen waarin het verkennen en oplossen van problemen, vraagstukken, opgaven voor de toekomst samengaat met leren, ontwikkelen en innoveren in het hier en nu.

 • Training nationale toezichthouders met Senvy consulting, Ellen Steijvers
 • Economische verkenningen Rotterdam, met Hogeschool Inholland
 • SolutionLab IT-banen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met Hogeschool Inholland en deelnemers uit onderwijs, overheid en ondernemen.
 • Ontwerpend onderzoek participatieve democratie met Senvy en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raad in Beweging
 • Online symposium Toeslagenaffaire en institutionele discriminatie, met Ineke van den Berg, docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.
 • Onderzoek interdisciplinair samenwerken Hogeschool Inholland, lectoraat Toegankelijkheid van het recht en verschillende domeinen.
 • Ontwikkeling en begeleiding Legal design lab Hogeschool Inholland, met (emeritus) lector Ineke van den Berg
 • Team-building Sales SME Telecomprovider met Soft- en honkbalvereniging de Knickerbockers
 • Durf, begeleiding startende onderneming
 • KPN Directeur HR profiel-onderzoek en strategie, met Frans van der Reep
Ga naar de inhoud