Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Onderwijs

Één van de meest inspirerende omgevingen tot nu toe is het onderwijs in onderzoeksgroepen (lectoraten), projecten in de combinatie overheid-onderwijs-ondernemen-onderzoek, in en met de stad, op het gebied van de digitale wereld, toegankelijkheid van het recht, talent en kennis- en vaardigheden, en ondernemen. Als onderzoeker, als docent, als projectleider, lab-ontwikkelaar en lab-begeleider, als ontwerper, als auteur en procesbegeleider. Er is steeds wat te leren, iets (nieuws) te zien of te herontdekken en de wereld waarin we leven beter te begrijpen.

Focusgebieden zijn

 • interdisciplinair samenwerken
 • ontwerpend onderzoek/design
 • democratie, samenleving, maatschappij (ondernemen) en politiek
 • toegankelijkheid van het recht
 • de digitale wereld

Opdrachten o.a.

in-Visie heeft gewerkt met en voor: College van Bestuur, directies, afdelingen en teams, opleidingen, Academie, onderzoeksgroepen in verschillende kennisdomeinen, projecten, samenwerkingsverbanden (economische verkenningen, Drechtsteden, ICT-jobs Solution Lab Metropoolregio Rotterdam-Den Haag), Vereniging Hogescholen (visieontwikkeling hbo2020-2025).

 • visie-ontwikkeling, strategische verkenning
 • learning by doing business (onderzoek, leren in en met de praktijk)
 • onderwijs(ontwikkeling): wicked problems, e-business, legal design, lerarenopleiding, communicatie
 • docentprofessionalisering
 • workshops, pressure cookers, hackathons
 • subsidieaanvraag kennisaanvraag (hogescholen, mbo, universiteiten, private-partners)
 • visitaties: voorbereiding en deelname m.b.t. OECD en opleidingen

in-Visie werkt in betaalde opdrachten, soms in gastcolleges en als opdrachtgever in projecten. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

in-Publicaties vind je diverse artikelen en boeken die uit de onderwijs- en onderzoeksomgeving zijn voortgekomen.

 • Training nationale toezichthouders met Senvy consulting, Ellen Steijvers
 • Economische verkenningen Rotterdam, met Hogeschool Inholland
 • SolutionLab IT-banen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met Hogeschool Inholland en deelnemers uit onderwijs, overheid en ondernemen.
 • Ontwerpend onderzoek participatieve democratie met Senvy en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raad in Beweging
 • Online symposium Toeslagenaffaire en institutionele discriminatie, met Ineke van den Berg, docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.
 • Onderzoek interdisciplinair samenwerken Hogeschool Inholland, lectoraat Toegankelijkheid van het recht en verschillende domeinen.
 • Ontwikkeling en begeleiding Legal design lab Hogeschool Inholland, met (emeritus) lector Ineke van den Berg
 • Team-building Sales SME Telecomprovider met Soft- en honkbalvereniging de Knickerbockers
 • Durf, begeleiding startende onderneming
 • KPN Directeur HR profiel-onderzoek en strategie, met Frans van der Reep
Naar de inhoud springen