Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

Onderwijs

Het onderwijs is een inspirerende omgeving. In onderzoeksgroepen (lectoraten), projecten in de combinatie overheid-onderwijs-ondernemen-onderzoek. Onderzoeken en leren in en met de stad, op het gebied van de digitale wereld, toegankelijkheid van het recht, talent en kennis- en vaardigheden, en ondernemen. Als onderzoeker, docent, projectleider, lab-ontwikkelaar en lab-begeleider, ontwerper, auteur en procesbegeleider. Er is steeds wat te leren, iets (nieuws) te zien of te herontdekken en de wereld waarin we leven beter te begrijpen. Wanneer zien we elkaar?

Focusgebieden zijn

 • interdisciplinair samenwerken
 • ontwerpend onderzoek/design
 • democratie, samenleving, maatschappij (ondernemen) en politiek
 • toegankelijkheid van het recht
 • de digitale wereld

Opdrachten o.a.

in-Visie heeft gewerkt met en voor: College van Bestuur, directies, afdelingen en teams, opleidingen, Academie, onderzoeksgroepen in verschillende kennisdomeinen, projecten, samenwerkingsverbanden (economische verkenningen, Drechtsteden, ICT-jobs Solution Lab Metropoolregio Rotterdam-Den Haag), Vereniging Hogescholen (visieontwikkeling hbo2020-2025).

 • visie-ontwikkeling, strategische verkenning
 • learning by doing business (onderzoek, leren in en met de praktijk)
 • onderwijs(ontwikkeling): wicked problems, e-business, legal design, lerarenopleiding, communicatie
 • docentprofessionalisering
 • workshops, pressure cookers, hackathons
 • subsidieaanvraag kennisaanvraag (hogescholen, mbo, universiteiten, private-partners)
 • visitaties: voorbereiding en deelname m.b.t. OECD en opleidingen

in-Visie werkt in betaalde opdrachten, soms in gastcolleges en als opdrachtgever in projecten. Wat kunnen we voor elkaar betekenen?

in-Publicaties vind je diverse artikelen en boeken die uit de onderwijs- en onderzoeksomgeving zijn voortgekomen.

 • Training nationale toezichthouders met Senvy consulting, Ellen Steijvers
 • Economische verkenningen Rotterdam, met Hogeschool Inholland
 • SolutionLab IT-banen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met Hogeschool Inholland en deelnemers uit onderwijs, overheid en ondernemen.
 • Ontwerpend onderzoek participatieve democratie met Senvy en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raad in Beweging
 • Online symposium Toeslagenaffaire en institutionele discriminatie, met Ineke van den Berg, docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.
 • Onderzoek interdisciplinair samenwerken Hogeschool Inholland, lectoraat Toegankelijkheid van het recht en verschillende domeinen.
 • Ontwikkeling en begeleiding Legal design lab Hogeschool Inholland, met (emeritus) lector Ineke van den Berg
 • Team-building Sales SME Telecomprovider met Soft- en honkbalvereniging de Knickerbockers
 • Durf, begeleiding startende onderneming
 • KPN Directeur HR profiel-onderzoek en strategie, met Frans van der Reep
Ga naar de inhoud