Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

in-VLab

Als ik het eerder had gezien, dan had ik het toch anders gedaan.

Veel uitdagingen vandaag de dag zijn niet meer door een individueel bedrijf, instelling of overheidsinstantie zelfstandig op te lossen: te complex, niet eenduidig, uniek en veranderlijk. Dit worden wel de ‘wicked problems’ genoemd. Er zijn geen standaardoplossingen voor en er kan geen eenvoudig rekensommetje voor worden gemaakt. Dit betreft allerlei vraagstukken die gevolgen hebben op sociale, maatschappelijke en globale vraagstukken bijvoorbeeld rondom inclusie, welvaart, grondstoffen, onderwijs, mobiliteit, ethiek, recht, arbeidsmarkt, etc. En ook concrete vragen als: is dit een goede digitaliseringsstrategie of welke democratische vernieuwing zorgt voor meer vertrouwen? in-VLab werkt een idee zover uit dat je voor je kunt zien hoe het in de praktijk zou uitwerken. Voldoende om goede en verantwoorde beslissingen te nemen. Gebaseerd op de inbreng van belanghebbenden en allerlei (democratische) manieren om tot een eindresultaat te komen.

Snel en effectief tot inzicht en uitvoering komen
in-Visie heeft labs opgezet en uitgevoerd en methoden ontwikkeld die mensen, kennis en technologie snel en effectief bij elkaar brengt. In het lab ontwikkel en onderzoek je (nieuwe) mogelijkheden, de impact daarvan en verantwoorde manieren om deze te realiseren. De ontwerpaanpak zorgt ervoor dat je daarbinnen belanghebbenden betrekt, snel kwalitatief goede informatie en ideeën ophaalt, ontwerpcriteria opstelt en tot praktische ontwerpen komt die je kunt testen. Het is meer dan post-it-sessies uitvoeren. Het is vooral betekenisvol samenwerken aan een betere toekomst.

Praktische voorbeelden

Opdracht hogeschool Inholland, ontwikkelen van een Human Centered Design Lab Toegankelijkheid van het recht. Hierin zijn arrangementen van mensen, kennis en technologie ontwikkeld o.a. rondom de vraagstukken: normatieve professionalisering, ontwikkelen ethische dilemma-app, interdisciplinair samenwerken, en de toeslagenaffaire en institutionele discriminatie. Voor dit laatste voorbeeld is een online symposium georganiseerd voor 150 deelnemers: docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.

Voor het arbeidsmarktvraagstuk capaciteit technologische vernieuwing is een ICT-solution lab voor de metropoolregio Rotterdam-Den Haag ontwikkeld. Hierin hebben circa 100 vertegenwoordigers, gelijk verdeeld onder onderwijs, overheid en ondernemen problemen in verschillende sectoren onderzocht en oplossingen ontwikkeld en opgepakt.

Een lab zorgt voor een veilige omgeving voor het ontwikkelen van ideeën, inzichten en experimenten. Waar creatieve ingevingen, intuïtie en elkaar inspireren wordt afgewisseld met logisch redeneren en testen. Waar een cultuur van luisteren en begrijpen is, waar het plannen en doen snel leidt tot inzicht in de waarde van resultaten. Denkt aleer gij doende zijt en doende denkt dan nog (Guido Gezelle).

in-Visie levert de volgende bijdragen

 • Inspiratiesessies over het werken aan vernieuwing: Als jij het kan bedenken…
 • Ontwerpend onderzoek naar het opzetten van een lab met en voor betrokkenen/belanghebbenden.
 • Plan van aanpak voor specifieke problemen, vraagstukken of opgaven.
 • Innovatiegereedheidsonderzoek: wat is nu al gereed of beschikbaar voor vernieuwing/verandering? En wat niet? Wat is de modus voor leren, innoveren en samenwerken en is de innovatieconditie?
 • Trainen van medewerkers zodat ze lab- en ontwerpsessies kunnen leiden.
 • Trainingen rondom strategie en ontwerp, de mens centraal en scenario-analyse (zie aanbod trainingen)
 • Inrichten gegevensverzameling en analyse
 • Organiseren stakeholdersessies
 • De oplosbox (een combinatie van in-de-box-denken en out-of-the-box denken).
 • Ontwerpgesprekken voeren
 • Ontwerpen van oplossingsrichtingen en concrete oplossingen.
 • Communicatie van start tot finish.

De begeleiding van in-Visie is probleemoplossend en interdisciplinair waarbij de mens en zijn behoeften centraal staat. Het startpunt is een concreet probleem, vraagstuk, idee of concrete opgave (projectmatig of programmatisch). Hierbij wordt organiserende en uitvoerende capaciteit binnen de organisatie en partners van in-Visie gezocht.

in-VLab concentreert zich op de volgende vernieuwingsgebieden.

 • Democratische vernieuwing binnen overheden, overheidsprojecten en de democratie, bijvoorbeeld nieuwe strategieën om burgers, ondernemers, bezoekers en belanghebbenden bij besluitvorming te betrekken.
 • Toegankelijkheid van het recht dat meer dan alleen begrijpelijke teksten en visualisering is, en ook de mens centraal zet in producten, dienstverlening, organisatie en systemen.
 • Bestuur en toezicht waar tijdens het besturen en toezicht het besturen en toezicht moet veranderen (meta-governance).
 • Ondernemen met de mens en de planeet waarbij je bij het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten alle mogelijke facetten binnenstebuiten keert en ondersteboven houdt, bijvoorbeeld in de keten, het goede behoudt en iets beters in de wereld brengt.
 • Digitale wereld waarin de eenheid tussen binnen-buiten, analoog-digitaal, mens-techniek, waarden-morele afwegingen, visie-strategie-uitvoering, beheer-behoud-verniewing wordt gezocht in het ontwerp.

Trek in vernieuwing?

Heb je een idee dat je verder wilt ontwikkelen? Of een probleem dat een oplossing zoekt? Is er al een mogelijke oplossing, maar heb je nog geen zicht op de impact en de implementatieroute? Hebben de mensen in je organisatie speelruimte nodig? Dan kan een lab (laboratorium of experimenteerruimte) je daarbij helpen.

 • Training nationale toezichthouders met Senvy consulting, Ellen Steijvers
 • Economische verkenningen Rotterdam, met Hogeschool Inholland
 • SolutionLab IT-banen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met Hogeschool Inholland en deelnemers uit onderwijs, overheid en ondernemen.
 • Ontwerpend onderzoek participatieve democratie met Senvy en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raad in Beweging
 • Online symposium Toeslagenaffaire en institutionele discriminatie, met Ineke van den Berg, docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.
 • Onderzoek interdisciplinair samenwerken Hogeschool Inholland, lectoraat Toegankelijkheid van het recht en verschillende domeinen.
 • Ontwikkeling en begeleiding Legal design lab Hogeschool Inholland, met (emeritus) lector Ineke van den Berg
 • Team-building Sales SME Telecomprovider met Soft- en honkbalvereniging de Knickerbockers
 • Durf, begeleiding startende onderneming
 • KPN Directeur HR profiel-onderzoek en strategie, met Frans van der Reep
Ga naar de inhoud