Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

in-Designerly

Heb je in je werk te maken met veel verschillende behoeften, belangen en belanghebbenden? En heb je te maken met veel onzekerheden en veranderingen, dan is de kans groot dat je een belangrijke publieke, economische en sociale impact kunt maken. De hedendaagse problemen zijn met alles wat we nu beleven uniek te noemen. Niet eerder in de tijd was er zoveel technologie, zoveel geld, zoveel diversiteit, communicatie, enzovoorts. Naast de inzet van bestaande methoden en technieken zijn nieuwe manieren en inzichten nodig om deze problemen op te lossen. Hierdoor is er steeds meer vraag naar het op een ontwerpachtige manier werken. Hierbij praten we met en over mensen, doelgroepen en belanghebbenden. En we lossen problemen samen creatief en analytisch op. Dit zijn in-Designerly manieren van denken en doen. Alsof je (tijdelijk) met behulp van methoden en technieken de jas van een ontwerper aantrekt en zo de eigenschappen van een ontwerper aanneemt: empathisch, analytisch, creatief, onderzoekend, improviserend, vooruitplannend, observerend, intuïtief, artistiek, verbeeldend, communicatief, innovatief, iteratief, probleemoplossend, flexibel, adaptief, enz. Stap in een idee, een visie of wereld en ontdek wat werkt. in-Visie faciliteert het naar boven halen van deze eigenschappen en ideeën bij deelnemers.

in-zicht maakt de geest en gedachten klaar voor een betekenisvolle reis

Context, wat zijn we aan het beschouwen? Ontwerp wordt gepresenteerd om het wat, hoe en hoezo te bespreken Inzicht geeft helderheid, oplossing, preventie en groei Uitzicht is één in Visie en uitvoering zijn

Inhoudsopgave

 • Hoe kan design, of ontwerp en ontwerpen je helpen
 • Ontwerpen is bijvoorbeeld…
 • Uit inzicht krijg je een beter uitzicht op de toekomst
 • Voor wie en waarover?
 • Ontwerpen voor niet-ontwerpers
 • Ook op een nieuwe manier aan de slag?
 • Hoe kan design, of ontwerp en ontwerpen je helpen?

  Een ontwerpaanpak is er niet alleen voor om een oplossing voor een probleem of vraagstuk te ontwerpen. Het ontwerpproces zorgt ook voor betrokkenheid en inzicht bij de betrokkenen. Het ontwerpproces inspireert en zet mensen aan tot nadenken en reflectie, en brengt zowel verborgen ongenoegen als verborgen ideeën en inspiraties naar boven. De deelnemers ontwikkelen een nieuwe manier van kijken, denken en doen en worden zo de drijvende en faciliterende krachten in veranderprocessen.

  Een ontwerp of experiment is een mooie bron van informatie. Tijdens het ontwerpproces worden de behoeften van de betrokkenen opgehaald, geanalyseerd en vertaald naar iets dat voor alle betrokkenen werkt. Dit kan een nieuw(e) product, dienst, organisatie of systeem zijn, of een nieuwe balans in deze elementen. Het doel van het ontwerpproces is om problemen te begrijpen, ideeën te genereren, oplossingen te bedenken en te testen, en uiteindelijk het gewenste resultaat te definiëren en te bereiken.

  Ontwikkeling van een design

  Echter, soms is het moeilijk om de behoeften te achterhalen, bijvoorbeeld wanneer er veel verandert, of wanneer er veel onzekerheid, complexiteit en onduidelijkheid is. Bijvoorbeeld wanneer de situatie door nieuwe omstandigheden verandert of bepaalde betrokkenen niet mee willen werken. Latente behoeften worden vaak pas opgemerkt wanneer deelnemers een nieuwe mogelijkheid (concept, schets, oplossing, e.d.) krijgen voorgelegd. ‘Zou dit een goede oplossing kunnen zijn?’ Dan pas kan iemand een idee krijgen van wat het voordeel zou kunnen zijn.

  in-Designerly

  gedijt in complexiteit en dynamiek

  omgaan met wat er niet is

  ook bij weinig tijd en middelen

  iteratief belangen en disciplines afstemmen

  met betrokkenen

  Traditioneel

  probleem vereenvoudigen en vastleggen

  beperkt tot wat er is/was

  lang, vaak kostbaar traject

  tekentafelbeleid, top-down, binnen de kaders

  over betrokkenen

  Terug naar inhoudsopgave

  Ontwerpen is bijvoorbeeld…

  Een ontwerpend onderzoeker gaat handig en flexibel om met wat nu bij mensen leeft en wat mensen zien als toekomst. Een ontwerp voor die toekomst kan bijvoorbeeld een schets of visualisering van een oplossing zijn, of een organisatieplan op hoofdlijnen. Bij het bespreken hiervan komen behoeften, wensen, eisen, criteria en dergelijke naar boven. Ontwerpend onderzoek is een goed middel in een strategische verkenning, visieontwikkeling of complex operationeel vraagstuk om informatie op te halen en te ordenen.

  Ontwerpen is een ontwikkelproces waarin je samen naar oplossingen zoekt voor problemen en uitdagingen. Je zet creatief en analytisch denken in, test ideeën en geeft verandering zo op een wel overwogen manier vorm. Hierdoor kom je stap voor stap dichter bij een gewenste of ideale versie van de toekomst. Hieronder vind je enkele voordelen, situaties en voorbeelden van ontwerpen.

  • Maak een toekomst tastbaar
   Een idee, ontwerp, een schets of plan bijvoorbeeld maakt een mogelijke toekomst meer tastbaar. Bijvoorbeeld: een nieuwbouwwijk in de varianten digitaal werken, groen leven en snel bereikbaar.
  • Maak een voorstel bespreekbaar
   Een ontwerp kun je ervaren en daardoor beter gezamenlijk bespreken dan alleen vanuit een beschrijving. Bijvoorbeeld: een prototype inlogscherm van een app roept vragen op m.b.t. privacy, veiligheid, doel en doelgroepen met een beperking. Wat gebeurt er als ik hier op klik?
  • Bouw een rijke informatiebron op
   Een ontwerpvoorstel roept feedback op: dit bedoel ik niet, of dat is wat ik bedoel, en dat moet er nog bij. Bijvoorbeeld: zou een ‘stopknop’ in dit proces helpen? Ja, maar dan moet de onderliggende informatie wel goed zijn ingevoerd. Zo verzamel je ontwerpcriteria, randvoorwaarden, uitgangspunten, enzovoorts.
  • Hanteer complexiteit en onzekerheid
   Een ontwerpaanpak gaat dwars door niveaus, belangen en onzekerheden heen en brengt verschillende perspectieven juist samen. bijvoorbeeld: In meerdere rondes zijn voorstellen besproken. Alles bij elkaar levert het dit ontwerp op. Nu kunnen we ook zien wat dit betekent voor jou en jouw omgeving.
  • Voor en met iedereen
   Een ontwerpaanpak zet creatief en analytisch denken aan, kan zowel gestructureerd als organisch en door ontwerpers en niet-ontwerpers worden gedaan. Bijvoorbeeld: In een symposium met meerdere workshops en werkvormen worden deelproblemen aangepakt en de oplossingen plenair bij elkaar gebracht. Zo worden problemen snel, creatief en analytisch onderzocht en oplossingsrichtingen ontwikkeld. Je kunt oplossingen zelfs in stemming brengen en gezamenlijk verbeteren.
  • Scenario’s en impact begrijpen
   In een ontwerpproces wordt informatie geordend, gerangschikt en herordend. Een ontwerp kun je vervolgens ‘blootstellen’ aan trends, ontwikkelingen, invloeden, veranderingen, nieuwe wetgeving, etc.
   Bijvoorbeeld: het ontwerp arbeidsmarktaanpak wordt bekeken vanuit digitalisering, AI, elektrificering van mobiliteit, wetgeving rondom zzp’ers en woningmarkt. De impact is nu duidelijk.

  En zo zijn er nog vele voordelen te benoemen. Een ontwerp kan verhalend, beeldend, of fysiek zijn, analoog, digitaal en ook mentaal. Daarin zit tevens de beperking. Wat we niet kunnen vertellen, verbeelden, bewerken, bedenken of bevatten kunnen we niet realiseren. Het is dan ook de vaardigheid van de facilitator/ontwerper, in combinatie met methoden en technieken, om zoveel mogelijk potentieel te zien en te laten zien. in-Visie faciliteert het proces en kan tevens als inhoudsdeskundige op vlakken als business, ICT, onderwijs, bestuur, burgerparticipatie, zorg, productontwikkeling, digitalisering en toegankelijk recht inhoudelijk meedenken.

  Terug naar inhoudsopgave

  Uit inzicht krijg je een beter uitzicht op de toekomst

  Uitzicht door inzicht. En andersom ook. Een andere kijk op het heden en de toekomst (uitzicht) kan een beter inzicht en begrip van het hier en nu opleveren. Bij “wicked problems” wordt de probleemdefinitie beïnvloed door de manier waarop we zoeken naar oplossingen. Hoe we naar het probleem kijken en welke richting we kiezen, beïnvloedt tevens de effectiviteit van de oplossing. in-Visie is specialist in ontwerpend onderzoek, strategische verkenningen, visieontwikkeling, training en opleiding en het samenbrengen van mensen. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren in een strategisch of jaarplanproces, een symposium over een maatschappelijk vraagstuk of het ontwikkelen van digitale oplossingen in een project.

  Een hoofd met een lichtje erin met het oog op onderzoeken, iets belichten en verlichten. Top of mind zijn alle mensen afgebeeld die hierbij er toedoen.

  Stap in een visie

  Ontdek vooruitinzichten

  in-Visie = uitzicht door inzicht

  Terug naar inhoudsopgave

  Voor wie en waarover?

  Bestuur, strategie, ondernemen, (juridische) dienstverlening, democratie, onderwijs, zorg, enzovoorts.
  Als je werkt aan bestuur, strategie, ondernemen, enzovoorts, dan ben je ook met ontwerpen (design) bezig. De een wat meer methodisch, gestructureerd, de ander wat meer creatief en op gevoel. Het product is dan bijvoorbeeld een visie, plan, concept, een organisatiestructuur, beleid, procesafspraken, samenwerkingsverband, enzovoorts.

  Voor de opgaven waar we voor staan heb je inzichten nodig waarmee je een nieuw, beter of (ver)ander ontwerp kunt maken. Thema's hierbij zijn o.a. (maatschappelijke, sociale, economische) context, behoeften, cases, human centered design, individu-relaties-groepen-groter-geheel, belangen, informatie-categorisering en -ordening, visie, strategie en uitvoerbaarheid, waarden als autonomie, welzijn, rechtvaardigheid en toegankelijkheid, communicatie, ethiek, organisatie, governance, trend- en scenario-analyse.

  Als je specifiek op zoek bent naar ontwerpen voor toegankelijk recht, vind je meer informatie op mijn website www.basisboeklegaldesign.nl.

  Mijn opdrachten en opdrachtgevers zijn zeer divers:
  Toezichthouders, CvB, Directie, Managementteam, Onderzoeksgroepen, Gemeenten, Onderwijsinstellingen, Zorg, Trainingsbureaus, Sales, Consultancy bureaus, Nederlandse Vereniging voor Raadsleden/Democratie in Actie en MKB-ondernemingen. Zie ook hierna eerdere en lopende projecten en opdrachtgevers.

  Terug naar inhoudsopgave

  Ontwerpen voor niet-ontwerpers

  Laten we niet alleen praten over ontwerpen. Er zijn veel manieren om goede inzichten te verkrijgen, en je kunt vertrouwen op het feit dat alles goed zal komen, zelfs al heb je geen ervaring met ontwerpen. in-Visie begeleidt bestuurders, leidinggevenden, strategische en beleidsadviseurs, management en teams, zowel individueel als in groepsverband. Snel, effectief en efficiënt. Dit kan door middel van trainingen of door deelname aan ontwerplaboratoria of ontwerpevenementen (zowel fysiek als online).

  Wat lijkt het probleem te zijn? En wat als het zou zijn opgelost? Wat brengt dat ons, of wat levert het op? Hoe zouden we dit voor elkaar kunnen krijgen? Zie ook ook het gesprek hierna met Ellen Steijvers over ontwerpend onderzoeken en het ontwerpgesprek.

  Klopt het?
  In probleemsituaties zijn veel aanwijzingen te vinden dat er iets niet klopt. Dit wordt uitgedrukt in ontevredenheid, vervreemding, boosheid, onbegrip, etc. Het is belangrijk om op een bepaalde manier naar deze situaties te kijken en dat we dit op een veilige, vriendelijke en vernieuwende manier bespreken. We bespreken onder andere aannames, mindset, scenario's, etc. Daarbij gebruiken we allerlei methoden en middelen om gestructureerd inzicht, uitzicht en overzicht te krijgen. in-Visie heeft samen met anderen modellen, methoden, middelen en werkwijzen ontwikkeld op het gebied van bestuur, organisatie, strategie, recht, digitalisering en vaardigheden.

  Zoek je ideeën, oplossingen en innovatie?
  Ja, we richten ons op mogelijkheden. Laten we het anders bekijken en uitersten onderzoeken. Wat is in elk geval een goede stap vooruit? Enzovoorts. Ik ontwikkel vertrouwen in het proces, meestal na een gesprek, een referentie van iemand die je vertrouwt en/of een degelijk plan of idee. Het idee, de kennis of de oplossing is misschien al beschikbaar, maar nog niet bekend bij jou. Laten we dan bespreken hoe we dit verder kunnen uitwerken. En als het idee of de oplossing in het proces mag ontstaan, met nieuwe inzichten voor iedereen, ook dan hoor ik graag van je.

  Terug naar inhoudsopgave

  Ook op een nieuwe manier aan de slag?

  Ik ben benieuwd naar jouw vraag of probleem, jouw organisatie, en natuurlijk jouzelf. Laten we contact maken.

  • Training nationale toezichthouders met Senvy consulting, Ellen Steijvers
  • Economische verkenningen Rotterdam, met Hogeschool Inholland
  • SolutionLab IT-banen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met Hogeschool Inholland en deelnemers uit onderwijs, overheid en ondernemen.
  • Ontwerpend onderzoek participatieve democratie met Senvy en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raad in Beweging
  • Online symposium Toeslagenaffaire en institutionele discriminatie, met Ineke van den Berg, docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.
  • Onderzoek interdisciplinair samenwerken Hogeschool Inholland, lectoraat Toegankelijkheid van het recht en verschillende domeinen.
  • Ontwikkeling en begeleiding Legal design lab Hogeschool Inholland, met (emeritus) lector Ineke van den Berg
  • Team-building Sales SME Telecomprovider met Soft- en honkbalvereniging de Knickerbockers
  • Durf, begeleiding startende onderneming
  • KPN Directeur HR profiel-onderzoek en strategie, met Frans van der Reep
  Ga naar de inhoud