Trendlezingen, panels, dagvoorzitter, dialoog

​luisteren, interviewen, snel verbindingen leggen, nieuwe inzichten verzamelen, inspireren, gespreksvoering in de boardroom, teams, evenementen en colleges over technologie, ondernemerschap en samenleving

Solution & Design Lab

​verbindingen leggen, problemen begrijpen vanuit meerdere invalshoeken, de oplossingen dicht bij huis  vinden, wezenlijke verandering op alle niveaus tot stand brengen, design van omgevingen, interactie, functionaliteit, technologie, sociale samenhang, instructies, et cetera

Werkcolleges en onderwijsvernieuwing

business games, design thinking, prototyping, betekeniseconomie, wicked problems, business modellering, ervaringsgericht, participatief action research, met en voor bedrijven en overheden, doing business in a digital age

Analyse & Advies

Op basis van praktijk- en wetenschappelijke bronnen analyseren van bedrijfs- en publieke omgeving, proces-, markt-, omgevings- en systeemanalyse, competentiemanagement, business alignment

Bedrijfs- en marktsegmentatie

​              modellen die inzicht in de eigen business en markt versnellen

Organisatie-afstemming

​modellen die afstemming en slagkracht vergroten

Probleemanalyse en oplossingen

​modellen die snel en vernieuwend inzicht geven

Werelden bij elkaar brengen

​modellen die mensen, kennis en technologie inzichtelijk maken