Toets "Enter" om naar de inhoud te gaan

in-Visie

Werk je in een omgeving die maatschappelijk, sociaal en economisch impact maakt? Vanuit overheid, instelling, onderneming of onderwijs op zoek naar inzicht, ideeën, oplossingen en visie? Wil je iemand iets laten zien dat aanspoort, inspireert en keuzes bepaalt, of aanzet tot reflectie? Een visie kan een krachtige bron zijn voor hoe we denken en handelen en hoe we de eigen toekomst en die van anderen vormgeven. Hoe denk jij dat de toekomst eruitziet, wat wil je veranderen en wat heb je daarvoor nodig? Ik zie je graag binnenkort om verder kennis te maken.

logo in-Visie. de i's zijn vervangen door mensfiguren en de hoofdletter V is een spiegel tussen 2 identieke figuren met verschillende kleuren.Logo in-Visie ontworpen met Duncan de Jong, DTail Design

Het logo van in-Visie communiceert een aantal waarden: mensen, mensen die ergens deel van uitmaken, erin en ertussen passen, een startpunt zijn, het zien van elkaar, iets zien van jezelf en de ander, koppeling (-), reflectie, perspectief, een spiegel, hoe je bent en hoe je wilt zijn in de verandering, gedefinieerd strak omlijnd, schetsmatig complex, met een weerspiegeling of schaduw, open, ruimtelijk, kleur, gekleurd, beeld, tekst, dimensies, in de ruimte. in-Visie laat je zien wat was, is, kan, zal en mag of moet zijn en zet de mens centraal. Uitzicht door inzicht.

Visie en ontwikkeling

Bij de ontwikkeling van visie brengt in-Visie persoonlijk, met partners en via werkwijzen, methoden en technieken, een aantal eigenschappen in:

 • zien in allerlei vormen: observeren, identificeren, herkennen, begrijpen, in de gaten hebben, enzovoorts
 • bewustwording van de eigen kracht, kenmerken en potentieel, en dat van anderen en de omgeving
 • verbeeldingskracht in denken, visualiseren en concreet vormgeven, als inspiratiebron en voorbereiding
 • perspectieven en invalshoeken die een ander, nieuw licht laat schijnen op problemen en vraagstukken
 • denkkracht om logica en rede aan te brengen in schijnbaar vage of abstracte begrippen
 • analyse om problemen, vraagstukken en opgaven te ontrafelen, relaties tussen elementen te begrijpen
 • synthese om boven alle materie uit, te zien wat er toedoet, wat de grote lijnen en de scenario’s zijn
 • probleemoplossend vermogen vanuit en met de praktijk
 • uitvoeringskracht door mensen, ideeën en behoeften afgestemd bij elkaar te brengen
 • zeggingskracht met verhalen en voorbeelden in woord, beeld, (regie)theater, muziek, ervaringen
 • eenheidsvorming door schijnbaar ongerelateerde zaken aan elkaar te koppelen, patronen te begrijpen
 • voortgang ook bij onzekerheid, onduidelijkheid, tegenstellingen, en ontbrekende informatie
 • waardering voor wat er is, ook bij weerstand, tegenstand en opstand
 • kennis van trends en ontwikkelingen, o.a. bestuur, sociaal, ICT, technologie, economie, ondernemen
 • ethisch besef door waarden als autonomie, rechtvaardigheid, welzijn en toegankelijkheid te bespreken en de impact van een besluit op mensen te begrijpen
 • reflectie in en op actie, willen leren, ontwikkelen en innoveren voor een groter goed

Het enige dat dan nog nodig is, is een initiatief, iemand of een groep die samen met in-Visie een toekomst wil vormgeven die goed is voor jezelf, de ander, groepen en het grotere geheel.

Wat je nu kunt doen

Organiseer met in-Visie bijvoorbeeld een inspiratiesessie, laat de toekomst vast leven. Ontwerp een toekomst die recht doet aan het verleden en de wensen en behoeften van mensen voor de toekomst. in-Designerly manieren van denken en doen begeleiden je hierbij. in-Visie draagt in-Training bij aan de ontwikkeling van competenties van besturen, afdelingen, teams, individuen en deelnemers aan (ontwerp)sessies. Bijvoorbeeld in-VLabs waarin deelnemers, processen, methoden, informatiehuishouding, communicatie en meer, georganiseerd en begeleid worden. Wil je vast inlezen, geïnspireerd raken, kennis opdoen in-Publicaties, dan kun je daar vast aan beginnen. Om een idee te krijgen van projecten waar in-Visie voor gevraagd is/wordt zijn een aantal lopende projecten hierna opgesomd.

Lopende projecten en opdrachtgevers

 • Training Strategische Vaardigheden Adviseurs Gemeente Amsterdam met Bestuursacademie
 • Training adviseren in de politieke context, Senior AdviseGemeente Den Haag
 • Onderzoek en regietheater voor toezichthouders, strategisch adviseurs met Senvy Consulting
 • Innovatie juridische dienstverlening (comic book contracting) met legal design met prof. Camilla Andersen UWA Law School Australië
 • Strategie, innovatie en ontwerp van ICT-oplossing TimeCare Solutions B.V.
 • Vernieuwen ondernemen en overeenkomen met leveranciers, partners, klanten en eindgebruikers van TimeCare Solutions
 • Advies TimeCare Nederland B.V.
 • Schrijven en ontwerpen kinderboek met Ineke van den Berg (dit heeft meer met strategie, design en ondernemen te maken dan je denkt).

En afgeronde projecten waaronder:

 • Legal Design Lab Toegankelijkheid van het recht, Hogeschool Inholland
 • ICT-jobs Solution Lab, Metropoolregio Rotterdam Den Haag & Hogeschool Inholland
 • Ontwikkeling visie, missie en organisatie startende en vernieuwende bedrijven
 • Ontwerpend onderzoek Participatieve en Representatieve Democratie (Democratie in Actie)
 • Diverse onderwijsmodules: Wicked Problems, Digital World, e-business, communication battle, rapid legal design Rechtswinkel, legal design (huurcontract, ICT-protocol gemeente, Vrije Ruimte project), hackathon Toegepaste kunstmatige intellgentie, summerschool workshop communicatie.
 • Medeoprichter Raad in Beweging (een initiatief van burgers, ondernemers en raadsleden) met informatie over burgerparticipatie, gemeentelijke initiatieven en geleerde lessen bijv. in webinars).

in-Visie en partners zien en spreken je graag en wensen jou en je omgeving vast goed en mooi zicht op de toekomst. Uitzicht door inzicht.

Eerdere opdrachten en opdrachtgevers, o.a.

 • Training nationale toezichthouders met Senvy consulting, Ellen Steijvers
 • Economische verkenningen Rotterdam, met Hogeschool Inholland
 • SolutionLab IT-banen Metropoolregio Rotterdam-Den Haag, met Hogeschool Inholland en deelnemers uit onderwijs, overheid en ondernemen.
 • Ontwerpend onderzoek participatieve democratie met Senvy en Nederlandse Vereniging voor Raadsleden, Raad in Beweging
 • Online symposium Toeslagenaffaire en institutionele discriminatie, met Ineke van den Berg, docenten, onderzoekers, studenten, en deelnemers uit politiek, deurwaarders, (sociaal)advocatuur, gedupeerde toeslagenschandaal, College vd Rechten vd mens, e.a.
 • Onderzoek interdisciplinair samenwerken Hogeschool Inholland, lectoraat Toegankelijkheid van het recht en verschillende domeinen.
 • Ontwikkeling en begeleiding Legal design lab Hogeschool Inholland, met (emeritus) lector Ineke van den Berg
 • Team-building Sales SME Telecomprovider met Soft- en honkbalvereniging de Knickerbockers
 • Durf, begeleiding startende onderneming
 • KPN Directeur HR profiel-onderzoek en strategie, met Frans van der Reep
Naar de inhoud springen